Duyurular

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarını önleme Derneği

1.633 kişi okudu.

ucim 3

 

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarını önleme Derneği’nin başlattığı sol bileğine mavi kurdele tak kampanyasına da katıldık.
 “Değişimi, çocukları ve kendimizi eğiterek gerçekleştireceğiz…”
“ÇOCUK SUSAR, SEN SUSMA!” sloganıyla yola çıkan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarını önleme Derneği
çocuk istismarının önlenmesi amacıyla eğitim, toplumsal bilinçlenme ve farkındalık projeleri üzerinde çalışmayı kendisine amaç edinmiştir .
UCİM FAALİYETLERİ
Çocuk istismar ve ihmali konusunda disiplinler arası kongre, konferans, seminer, eğitim çalışmaları ve benzeri toplantılar düzenler,
Çocuk istismar ve ihmali konusunda yayın yapar veya bu alanda yayın yapan kişi veya kuruluşlarla işbirliği sağlar,
Çocuk istismar ve ihmali ile ilgili çalışma ve bilimsel araştırmaları destekler,
Amaçları doğrultusunda gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşlarla ve gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar,
Çocuk istismar ve ihmalini önleme konusunda kamuoyu yaratmak amacıyla kitle iletişim araçlarından yararlanmak için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapar,
Çocukların yetişmesi eğitilmesi ile ilgilenen kişilerle bu alanda hizmet veren kuruluşlarda çalışanlara gerektiğinde danışmanlık yapar, Çocukların haklarını koruyan kuruluşlarla işbirliği yapar. Çocuk istismarı mağdur çocukların şikayet , takip ve hukuki her türlü iş ve işlemlerinde mağdurlara destek olur, ilgili işlemleri takip eder.
UCİM gönüllüsü olmak için: fonzip.com/ucim/form/ucim-gonullu-uye-ol
UCİM’e bağış yapmak için: fonzip.com/ucim/bagis
ucim 1

Eylül’de UCİM Öğretmen Saadet Özkan Efe, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi uzmanı Uzm. Özge Selçuk Bozkurt, Dil Bilimci ve masal anlatıcısı Ayşegül Dede ile okullarda çocuk güvenliği ve istismarı önleme konusunda seminer ve eğitimlere başlayacağız. Ancak eğitim ve bilinçlendirme ile çocuklarımızı koruyabiliriz.