Duyurular

İlk İş Babalık

2.486 kişi okudu.

acev1Çocuğun gelişiminde babaların önemine dikkat çeken her projeye benden tam destek.
Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), bu yıl “ilgili babalık” temasına odaklanıyor. Bu amaçla hazırladığı “İlk İş Babalık” kampanyasını Haziran ayında hayata geçiren AÇEV, yıl boyunca çeşitli etkinliklerle de farkındalık yaratacak kampanya çalışmalarına devam edecek.

“İlgili babalık”, babanın çocuğun bakım ve gelişiminde sorumluluk üstlendiği, çocuğun gelişimi için ortam ve fırsat sağladığı, çocukla karşılıklı ve yakın ilişki kurduğu, çocukla vakit geçirdiği, çocuğu dinlediği, çocukla ilişkisinde
ve çocuğun desteklenmesinde etkin yöntemler kullandığı babalık modelidir.
Bu doğrultuda, cinsiyet rollerine dayalı erkeklik kalıpları tarafından belirlenen “babalık” davranışlarının aksine, “ilgili babalık” erkeklerin katılımcı ve demokratik bir yaklaşım benimsemelerini, çocuklarının gelişimine destek vermelerini, çocukların gelişim alanlarında kendilerini en az anne kadar sorumlu görmelerini ifade eder.
Babaların çocuklarının gelişimleri üstündeki etkileri, “ilgili baba” olma özellikleri ile yakından ilgilidir. Çocukla
iletişimde olmak ve ortak faaliyetlerde bulunmak, çocuğu dinlemek, çocukla oyun oynamak, çocuk ihtiyaç duyduğunda hem psikolojik/duygusal hem de fiziksel olarak ulaşılabilir olmak, çocuğun bakımını
sağlamak ve çocuk için gerekli kaynakları temin etmek için sorumluluk üstlenmek ilgili babalığın birleşenleridir.
İlgili babalık üstüne yapılan araştırmalara göre, sıcak, duyarlı ve ilgili babalarla büyüyen çocuklar, psikolojik olarak daha uyumlu olmakta, daha az davranış problemleri göstermekte ve akranlarıyla daha iyi iletişim kurmaktadır. Çocukların babalarıyla bebeklik dönemlerinde kurdukları iletişimin ileriki yaşlarında tüm
gelişimsel alanlarda etkisinin olduğu da araştırmalarda ortaya çıkmıştır (Cabrera, Shannon ve Tamis-LeMonda, 2007). İlgili babaların çocuklarının okula hazır olma becerilerinin daha yüksek olduğu, okulda akademik olarak daha başarılı oldukları, daha zengin kelime bilgisine sahip oldukları ve zeka gelişimlerinin arttığı bilinmektedir
(Cabrera, Shannon ve Tamis-LeMonda, 2007; Coley, Lewin-Bizan ve Carrano, 2011; Lamb, 1977; NICHD Early Child Care Research Network, 2004; Tamis-LeMonda, Shannon, Cabrera, ve Lamb, 2004).
Babalarla yapılan faaliyetler, çocukların hem bilişsel ve dil gelişimlerini hem de sosyal gelişimlerini olumlu etkilemektedir.
Çocuklarına kitap okuma ve onlarla oyun oynama gibi ilgili babalık davranışları gösteren babaların çocuklarının dil ve okuma becerilerinin de daha yüksek olduğu bilinmektedir (Coley ve ark., 2011; Duursma, Pan ve Raikes, 2008). Oyun oynamak ve çocuklarla birlikte faaliyetlerde bulunmak, çocuklara hem dil ve kelime bilgisi açısından
destek sağlamakta hem de karşılıklı ilgi, sevgi ve bağlılığı arttırmaktadır (Grossmann ve ark., 2002).
Araştırmalarda, ilgili babalığın çocukların okuma ve matematik becerilerini etkilediği de bulunurken (Coley ve ark., 2011), babaların okul katılımının, çocukların zeka testleri performansı üzerinde de etkisi olduğu görülmüştür (Radin, 1973). Radin’in (1994) bir başka çalışmasında da, babaların çocuklarıyla iletişimlerinin artışı
ile çocuklarının zekasının, başarısının, olumlu sosyal davranışlarının ve babaların geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri hakkında esnekliğinin artışı arasında yakın ilişki bulunmuştur.
Özellikle gelişimin çok hızlı olduğu 0-3 yaşları arasında, babaların çocuk bakımına katılması ve çocukla
yakın ilişki kurması çocuk gelişimi açısından oldukça önemlidir. kaynak: acev.org

24 yıldır erken çocukluk alanında bilimsel eğitim ve savunu çalışmaları yürüten AÇEV, babaların çocuk gelişimi konusundaki rollerini güçlendirmek amacıyla 1996 yılından bu yana babalara yönelik eğitimler düzenliyor. 2017 yılında odak noktası olarak “ilgili babalık” konusunu seçen Vakıf, Haziran ayı itibariyle “İlk İş Babalık” kampanyasını hayata geçiriyor.

AÇEV “İlk İş Babalık” kampanyası ile babaların çocuk bakımı ve gelişiminde sorumluluk üstlenmesinin ve çocuklarıyla karşılıklı ve yakın ilişki kurmasının önemine dikkat çekiyor. Yıl boyu düzenleyeceği çeşitli etkinlikler ile ilgili babalık konusunun tüm paydaşları tarafından benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

“İlk İş Babalık” kampanyası kapsamında AÇEV farklı illerde yürüttüğü “Baba Destek Programı” eğitimlerinin yanı sıra gönüllü eğitmenler ve yerel paydaşların desteği ile baba ve çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerle de farkındalık çalışmalarını hayata geçirmeyi planlıyor.

Kampanya konusunda açıklama yapan AÇEV Genel Müdürü Nalan Yalçın; “Mevcut erkeklik ve babalık rolleri açısından değerlendirildiğinde, çocuğun bakımında ve gelişiminde en öncelikli sorumluluğun annede olduğuna dair bir algı var. Babalar çocukların gelişimi ve eğitimi konusunda birinci derecede kendilerini sorumlu hissetmiyorlar ve ne yapabilecekleri konusunda yeterince bilgi sahibi değiller. Oysa gerçekleştirdiğimiz ve takip ettiğimiz tüm araştırmalar çocukların gelişiminde babalarıyla ilişkilerinin çok kritik olduğunu gösteriyor.” dedi. Babaların çocuklarının sağlıklı gelişimini destekleyecek becerileri kazanmasının önemine dikkat çeken Yalçın, ilgili babayı “çocuğunun bakım ve gelişiminde sorumluluk üstlenen, çocuklarıyla vakit geçiren ve yakın ilişki kuran bir baba” olarak tanımladı ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla yıl boyunca farklı etkinlikler düzenleyerek konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerini söyledi.
AÇEV’in Baba Destek Programı(BADEP)
İlk İş Babalık Kampanyası’nın odağında yer alan ilgili babalık yaklaşımı AÇEV’in Baba Destek Programı (BADEP) uygulamalarına dayanmaktadır. BADEP, 1996 yılında AÇEV tarafından geliştirilen, bilimsel araştırmalar ve toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenen, babanın çocuk gelişiminde aktif rol ve sorumluluk almasını hedefleyen bir yetişkin eğitim programıdır. 3-11 yaş dönemi çocukları olan 15-20 kişilik baba gruplarına yönelik en az 10 hafta boyunca, toplam 25 saatlik programda ayrıca annelere yönelik 2 oturum gerçekleştirilmektedir. Oturumlar, grup tartışması, küçük grup çalışmaları, oyunlar, hikâyeler ve örnek olay çalışması gibi yetişkin eğitimi yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Baba Destek Programı’na katılan babaların, çocukları ile ilgili daha fazla sorumluluklar üstlendikleri, tüm aile bireyleri ile daha demokratik ilişkiler kurdukları ve çocuklarının gelişimlerini destekledikleri gözlemlenmiş, programın yalnızca babaları değil, eşlerini de çocukları ile ilişkilerinde olumlu etkilediği saptanmıştır.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

AÇEV “daha güçlü ve sağlıklı bir toplum, daha iyi bir gelecek” ilkesiyle 1993 yılında kuruluşundan bu yana erken yaş çocuklarını ve yakın çevrelerini eğitim yoluyla güçlendirmeyi amaçlamaktadır. İhtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik erken çocukluk ve yetişkin eğitimleri düzenleyen AÇEV hedef kitlesinin ihtiyaçlarını araştırmalarla saptayıp, bu ihtiyaca cevap verecek bilimsel programlar geliştirmektedir. AÇEV, bugüne kadar eğitim verdiği 12.433 gönüllü eğitmenin desteğiyle, yüz yüze eğitim programlarıyla 984.806 anne, baba, çocuk ve yetişkine ulaşmıştır.

Ayrıntılı bilgi acev.org sitesinde. #sosyalsorumluluk