Duyurular

#2NisanOtizmOrtakYayin #otizmifarketyasamipaylas

2.661 kii okudu.

2 N襤SAN DNYA OT襤ZM FARKINDALIK GN
N襤SAN DNYA OT襤ZM FARKINDALIK AYI.ORTAK YAYIN YAZISI M. 襤REM AF襤N 2 Nisan 2013
Otizm Yaam覺n farkl覺 bir penceresi

Nisan Aylardan bahar. Havada bahar覺n m羹jdecisi kokular, yava yava a癟an 癟i癟ekler, c覺v覺lt覺lar覺 ile hayat覺m覺za nee katan kular, g羹nein s覺cak 覺覺覺na kavuan d羹nya. Nisan, ruhumuzu ayd覺nl覺k g羹nlerde ferahlatt覺覺m覺z ay.

Nisan, 2008 y覺l覺ndan bu yana, d羹nya 羹zerinde yaayan milyonlarca 癟ocuk ve aileleri i癟in 癟ok baka bir anlam daha ta覺yor: OT襤ZM.

2 Nisan, t羹m d羹nyada otizm konusunda fark覺ndal覺k yaratarak otizmden kaynaklanan sorunlara 癟繹z羹mler yaratmakamac覺yla, 2008 y覺l覺nda Birlemi Milletler taraf覺ndan D羹nya Otizm Fark覺ndal覺k G羹n羹 olarak ilan edildi. Her y覺l, Otizm Fark覺ndal覺k Ay覺 olan Nisan ay覺 boyunca d羹nya genelinde otizmin sorunlar覺n覺 ve 癟繹z羹mleri konuuluyor, arat覺rmalar覺n tevik edilmesi ve erken tehisle tedavinin yayg覺nlat覺r覺lmas覺 hedefleniyor.

Oluum Naz覺m zg羹n ile otizm labirentine ad覺m att覺覺m覺z o ilk g羹nden bug羹ne 8 y覺l ge癟ti. Otizmin karma覺k f覺r癟a darbeleri y羹z羹nden, hayat覺m覺z覺n yol haritas覺n覺 yeniden tan覺mlad覺k. Bazen d羹羹n羹nce sanki otizmden 繹nce bir hayat覺m覺z yokmu gibi hissediyorum. ok eskiden kendini fanusuna kapatm覺 ruh bebeimin, imdi benimle hayat覺 paylamas覺 nas覺l bir mucizedir, 癟ok iyi biliyorum.

Otizm, doutan gelien, genetik altyap覺ya dayanan, karma覺k n繹rolojik-biyolojik tabanl覺 bir geliim bozukluu. Bakalar覺yla etkileimde bulunmay覺 engelleyerek bireyin kendi i癟 d羹nyas覺yla ba baa kalmas覺na yol a癟an otizm, genellikle 3 yatan 繹nce ortaya 癟覺karak 癟ocuklar覺n sosyal iletiim, etkileim ve davran覺lar覺n覺 olumsuz olarak etkiliyor.

Amerikan Sal覺k Bakanl覺覺 verilerine g繹re bug羹n d羹nya genelinde okul 癟a覺ndaki her 88 癟ocuktan biri otizm tehisi al覺yor. Otizm erkek 癟ocuklarda k覺z 癟ocuklara oranla 3-4 kat daha fazla g繹r羹l羹yor, her 54 erkek 癟ocuktan biri g羹n羹m羹zde otizm riski ta覺yor. D羹nyada son y覺llarda eker, kanser ve AIDS dahil olmak 羹zere bir 癟ok hastal覺ktan daha fazla say覺da otizm tehisi al覺n覺yor.

lkemizde sal覺kl覺 istatistikler olmamas覺 nedeniyle, Otizm Platformunun 繹ng繹rd羹羹 verilere g繹re, tahmini olarak 550.000 otizmli birey ile 0-14 ya grubunda 150.000 civar覺nda otizmli 癟ocuk bulunduu varsay覺l覺yor. Otizmli bireylerin ebeveynleri, kardeleri, yak覺n akraba ve 癟evreleri de hesaba kat覺ld覺覺 zaman, T羹rkiyede her ile yay覺lm覺 durumda otizmden etkilenen 2 milyondan fazla vatanda覺m覺zdan bahsedebiliriz.

Otizmin kap覺s覺n覺 a癟mak i癟in ilk 繹nemli ad覺m, erken tehis. Otizm, yakla覺k bir ya civar覺nda ilk belirtilerini g繹steriyor. Annenin sesi ve g羹l羹msemesi gibi sosyal uyaranlara bebein tepkisiz kalmas覺 veya tepkilerinde yaval覺k olmas覺, g繹z temas覺 kurmada zorluklar, motor gelimede ve taklit becerilerinde gecikme, uyku ve yemek d羹zeninde sorunlar ilk belirtiler aras覺nda say覺labilir. ok yayg覺n bir yanl覺 kan覺, 繹zellikle erkek 癟ocuklar覺n ge癟 konutuu veya anne/babas覺 ge癟 konuan 癟ocuklar覺n da ge癟 konuaca覺 d羹羹ncesi Ve erken tehis, otizmli 癟ocuun gerekli eitim ve tedavileri alarak hayata kat覺lmas覺 i癟in ilk 繹nemli ad覺m.

Eer 癟ocuunuz;

Sizinle ve bakalar覺yla g繹z konta覺 kurmuyorsa,

襤smi s繹ylendiinde veya 癟ar覺ld覺覺nda d繹n羹p bakm覺yorsa, s繹yleneni iitmiyor gibi davran覺yorsa,

Konumada ya覺tlar覺n覺n gerisinde kalm覺sa, bakalar覺 ile s繹yleiyi balatma ya da s羹rd羹rmede belirgin bir bozukluu varsa, basmakal覺p, yineleyici (ekolali) ya da 繹zel bir dil kullanarak garip konuuyorsa veya konumas覺 hi癟 gelimemise,

G繹zleri s覺k s覺k bir eye tak覺l覺p kal覺yorsa,

Anlams覺z g羹lme veya alama krizleri varsa,

Parma覺yla istedii eyi iaret ederek g繹stermiyorsa,

Oyuncaklara amac覺na uygun oynamay覺 beceremiyorsa, ya覺tlar覺n覺n oynad覺覺 oyunlara ilgi g繹stermiyorsa,

Ellerini kanat gibi 癟覺rpma, parmak u癟lar覺nda y羹r羹me, kendi 癟evresinde veya eyalar etraf覺nda d繹nme, sallanma, 癟覺rp覺nma eklinde garip ve yineleyici hareketleri (stereotipi) varsa,

Bir ark覺n覺n bir b繹l羹m羹n羹 tekrar tekrar s繹ylemek, dolaplar覺n kapaklar覺n覺 s羹rekli olarak a癟覺p kapatmak, ayak parmaklar覺n覺n ucunda odan覺n bir ucundan 繹b羹r ucuna koturmak, baz覺 eyalar覺 d繹nd羹rmek veya s羹rekli s覺raya dizmek gibi 癟eitli ilgi ve davran覺 tak覺nt覺lar覺 varsa,

G羹nl羹k yaam覺ndaki d羹zen ve program deiimlere a覺r覺 tepkiler veriyor ve uyum salayam覺yorsa,

Kendisine ve 癟evresine y繹nelik zarar verici davran覺lara sahipse,

vakit kaybetmeden tehis i癟in uzmanlara bavurmak gerekiyor.Otizmin tedavisi var m覺? Otizm, be bilinmeyenli bir denklem gibi: Nedenleri tam olarak saptanamad覺覺 gibi tek bir kesin tedavisi de g羹n羹m羹zde hen羹z mevcut deil! Otizm, toplumsal fark, 覺rk, dil, din g繹zetmiyor, 癟ocuk yetitirme bi癟iminizle veya sosyo-ekonomik koullar覺n覺zla da ilgilenmiyor. Genetik fakt繹rlerin yan覺 s覺ra, 癟evresel koullar覺n yanl覺 beslenme, 癟evre kirlilii, kimyasal maddeler, yanl覺 ila癟 kullan覺m覺, a覺r metaller, a覺larda bulunan baz覺 koruyucu maddeler vb.- otizmi tetikledii d羹羹n羹l羹yor.

Otizmde biyolojik tedaviler ile ilgili 癟al覺malar devam ederken, bug羹n i癟in kabul edilen en 繹nemli tedavi arac覺, erken yata verilmeye balanan youn bireysel 繹zel eitim. Doal geliim g繹steren her 癟ocuun kendiliinden 繹rendii her eyi, otizmli bir 癟ocua 繹zel eitim yard覺m覺 ile 繹retmek zorundas覺n覺z. Bu durum bazen ineyle kuyu kazmaya benzese bile, her otizmli 癟ocuk kendine g繹re bir 繹renme bi癟imine sahip. nemli olan, kap覺y覺 a癟acak doru anahtar覺 bulmak.Bilimsel olarak erken yataki 癟ocuki癟in kan覺tlanm覺 youn eitim s羹resi haftada bireysel ve grup eitimi olarak 40 saat. Oysa 羹lkemizde sosyal g羹venlik kapsam覺nda otizm 繹zel eitim raporlu 癟ocuklar i癟in ayl覺k 6- 12 saat olan 繹zel eitim s羹reci, d羹nya genelinin olduk癟a gerisinde kal覺yor.

Otizmli 癟ocuklar覺n mutlaka eitim sistemi i癟inde yer almalar覺 gerekiyor. 羹nk羹 eitim, otizmli birey i癟in her eyden 繹nce tedavi anlam覺na geliyor. Otizmi dier engel gruplar覺ndan ay覺ran en 繹nemli fark; erken tan覺 ve erken bireysel/kaynat覺rma eitimiyle otizmli 癟ocuklar覺n sorunlar覺n覺n b羹y羹k bir k覺sm覺n覺 amalar覺.

Oysa yaam覺n ger癟ei hi癟 de b繹yle s繹ylemiyor size! Olum Naz覺m zg羹n ile okul 繹ncesi eitim, ilkokul ve ortaokul s羹re癟lerinde yaad覺klar覺m覺z, ayr覺mc覺l覺k hikayelerinden ibaret. Otizmli/Aspergerli 癟ocuk, genellikle bilgi eksikliinden kaynaklanan diren癟leri nedeniyle, okul y繹netimleri, 繹retmenler ve dier veliler taraf覺ndan okulda istenmeyen 癟ocuk ilan ediliyor. Kaynat覺rma raporlar覺na ramen, okul idareleri otizmli kaynat覺rma 繹rencisinin kayd覺n覺 almak istemiyorlar. Okul yaam覺 esnas覺nda yaanan sorunlar覺n b羹y羹k bir k覺sm覺n覺 hog繹r羹, anlay覺 ve bilgi yetersizliinin giderilmesi ile 癟繹zebiliriz, yeter ki toplum taraf覺ndan yaam覺n her an覺nda bizlere dayat覺lan en b羹y羹k engel olan ayr覺mc覺l覺覺 yok edelim!

Otizmin olduk癟a karma覺k yap覺s覺, otizmli bireyle birlikte ailesi bata olmak 羹zere yak覺n 癟evresindeki herkesi hayat覺n t羹m evrelerinde etkiliyor. Otizmli bir 癟ocuun ilerlemesinde en b羹y羹k sorumluluk ailelerde, en a覺r y羹k de annelerin omzunda! Otizmden etkilenen bireyin ve ailesinin her eyden 繹nce yaln覺z ve 繹telenmi bir hayata mahkum edilmemesi i癟in, 繹zellikle doal geliim g繹steren 癟ocuk ebeveynlerinin toplumsal yaam覺 bizimle paylamay覺 繹renmeleri gerekiyor.

Oluum, benim uur B繹c羹羹m, ald覺覺m her nefesin anlam覺, yaam 繹retmenim! Onunla birlikte otizmle m羹cadele ederken, mutluluun tek bir bak覺 veya tek bir kelimeden ibaret olduunu g繹rme f覺rsat覺m oldu. Seslenince d繹n羹p bakmas覺, az覺ndan tek bir kelime 癟覺kmas覺, alay覺p 繹fke krizleri ge癟irmeden bir tam g羹n ge癟irmesi, benimle gezmeye, markete, restorana, sinemaya gidebilmesi, kendini hayat覺n g羹ndelik ak覺覺nda veya okul hayat覺 i癟inde idare edebildiini g繹rmek i癟in y覺llarca sab覺rla bekledim.

Biz ikimiz, ok baka bir yerden, b羹y羹k bir boluktan, hi癟likten, sessizlikten, kapal覺 bir fanusun i癟inden geliyoruz. Yoku 癟ok, az覺 fazla, yaam sevincinin dibine vuran, hayat覺 farkl覺l覺klar覺 ile yaamay覺 繹renmek zorunda kald覺覺m覺z bir u癟urumun taa en dibinden geliyoruz. yle bir yerden geliyoruz ki, gelmez, d羹zelmez, hayata kat覺lmaz, konumaz, kendini seslendirmez, hayat覺 anlamaz, anlatamaz, asla paylaamaz, duygular覺n覺 g繹steremez, hissedemez, arkada olamaz, okuyamaz, hi癟bir zaman tam 繹renemez, hatta sevemezdemilerdi Hepsinin ne kadar bo olduunu yaama s覺ms覺k覺 tutunmas覺yla g繹steren oluumun annesi olmak kadar beni hayatta tan覺mlayan bir ey yok!

Son 8 y覺lda ailemiz haline gelen otizm topluluunun i癟indeki her otizmli 癟ocuk benim de 癟ocuum, otizmli anne-babalar ise yolda覺m. Onlardan sadece biri olarak diyorum ki, g羹ndelik hayat覺n i癟inde kar覺lat覺覺n覺z alayan bir 癟ocuu yarg覺lay覺p, annesine laf etmeden 繹nce bir an d羹羹n羹n. ocuunuzun s覺n覺f覺nda otizmli bir 癟ocuun da olmas覺n覺n, farkl覺l覺klar覺 yaayarak 繹renecek kendi 癟ocuunuza da faydas覺 olaca覺n覺 l羹tfen unutmay覺n.

Her y覺l Nisan ay覺, T羹rkiyede otizm ad覺na yeni umutlar, yeni ad覺mlar demek Eer siz de Otizmin fark覺nday覺m, ama fark etmek yetmez, yaam覺 paylamak gerek!diyorsan覺z, otizmli 癟ocuklar覺n ve anne-babalar覺n覺n seslerine kulak verin, sesimize ses kat覺n, otizmin bilinirlii ve sorunlar覺n 癟繹z羹m羹 i癟in g繹n羹ll羹 destek verin ki, 癟ocuklar覺m覺z hep beraber b羹y羹s羹n J

羹nk羹 her 癟ocuk farkl覺l覺klar覺 ile yaamda yer almay覺 hak eder!

Nisan D羹nya Otizm Fark覺ndal覺k Ay覺nda yaam覺 paylaan herkese y羹rek dolusu selam olsun!

M. 襤rem Afin

Naz覺m zg羹n羹n Annesi

G繹n羹ll羹 Otizm Aktivisti

OT襤ZM襤 FARK ET, YAAMI PAYLA! Kampanyas覺:

Otizmi fark et, fark ettir! Fark覺nda olman yetmez, yaam覺 payla!Yaam覺 paylamak, sorunlar覺 paylamakt覺r. Ayr覺mc覺l覺k yapma, otizmliye engel yaratma!

Ana Sayfaya D繹n羹n

Cevapla